Privaatsustingimused

Veebilehe https://terviseheaks.eu jaoks on oluline Teie privaatsus ja järgida kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi mis tahes isikuandmete kohta, mida võime Teie kohta koguda, kui külastate meie veebilehte.

Meie veebisaiti https://terviseheaks.eu kasutades nõustute, et kogume ja kasutame Teie andmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Käesoleva privaatsuspoliitikaga soovime Teile selgitada, milliseid andmeid me kogume, kuidas neid kasutame ja millised on Teie õigused oma andmete kaitsmiseks. Poliis rakendub ainult meie veebilehele ja selle külastajatele.

Teie andmete töötleja on:

Hebe teenused

Rävala 8 – c-104a

+372 51 68 747

terviseheaks1@gmail.com

Kogume ja töötleme teavet kooskõlas Euroopa Liidu üldise andmekaitse määrusega (GDPR), mis jõustus 25.05.2018.

Andmete kogumine ja kasutamine

Milliseid andmeid me kogume

Teie isiklikud andmed võivad jõuda meieni järgmistel viisidel:

 • Kui kontakteerute meiega telefoni või e-posti teel

Isikuandmed

Küsime Teilt isiklikku informatsiooni ainult siis, kui see on vajalik Teile teenuse osutamiseks. Võttes meiega ühendust või külastades meie veebilehte, on võimalik, et jagate järgnevat teavet:

 • Ees- ja perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber

Küpsised

Veebileht https://terviseheaks.eu ei kasuta “küpsiseid”. Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm.

Kuidas me Teie andmeid kasutame

Kogutud informatsiooni võime kasutada erinevatel eesmärkidel, sealhulgas:

 • Teie tuvastamiseks telefoni, sõnumi või e-posti teel
 • Teile informatsiooni saatmisel ja teenuste kohta tagasiside palumisel
 • Eesmärgiga parandada teenuse kvaliteeti
 • Et arendada uusi uusi tooteid, teenuseid või parandada nende funktsionaalsust
 • Meievaheliste interaktsioonide lihtsustamiseks ja kiirendamiseks, kui võtate meiega ühendust
 • Arve väljastamiseks

 

Millistel juhtudel on võimalik, et jagame Teie andmeid

 • Olen kohustatud Teie isikuandmed avaldama, kui seda nõuab seadus.

Teie isikuandmete säilitamine

Säilitame Teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Säilitame ja kasutame Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui peame Teie andmeid säilitama kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning juriidiliste lepingute ja eeskirjade jõustamiseks.

Teie õigused oma andmete kaitsmiseks

Kui arvate, et oleme rikkunud asjakohast andmekaitseseadust ja soovid esitada kaebuse, palun võtke meiega ühendust, kasutades käesolevast dokumendist leitavaid kontaktandmeid ja edastage meile kõik rikkumise kohta käivad üksikasjad. Uurime Teie kaebust viivitamata ja vastame teile kirjalikult, esitades uurimise tulemused ja toome välja sammud, mida Teie kaebuse lahendamiseks ette võtame. Samuti on Teil õigus pöörduda reguleeriva asutuse või andmekaitseasutuse poole.

GDPR andmekaitse õigused

Soovime olla veendunud, et olete teadlik kõigist oma andmekaitse õigustest. Igal lehe kasutajal on õigus järgmistele tingimustele:

Juurdepääsuõigus – teil on õigus nõuda oma isikuandmete koopiaid.

Õigus andmete parandustele – teil on õigus nõuda, et parandaksime Teie arvates ebatäpsed andmed. Samuti on teil õigus nõuda, et täiendaksime andmeid, mis on Teie arvates puudulikud.

Kustutamisõigus – teil on õigus nõuda Teie isikuandmete kustutamist.

Andmete töötlemise piiramise õigus – teil on õigus nõuda Teie isikuandmete kasutamise piiramist.

Õigus vaidlustada isikuandmete kasutamine – teil on õigus vaidlustada Teie isikuandmete kasutamine.

Õigus andmete teisaldatavusele – teil on õigus nõuda, et me edastaksime kogutud andmed kolmandale osapoolele või otse teile.

 

Teie andmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid ükski Interneti-teel info vahetamise viis ega elektrooniline salvestusmeetod pole 100% turvaline. Kuigi anname endast kõik, et kaitsta Teie andmeid, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust.

Viitamine teistele veebisaitidele

Meie veebisaidilt võite leida linke teistele veebilehtedele. Kui vajutate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt tutvuda iga külastatava saidi privaatsuseeskirjaga.

Me ei oma mingit kontrolli kolmandate osapoolte saitide üle ega võta vastutust nende sisu, privaatsuspoliitika, pakutavate teenuste või muu eest.

Privaatsuspoliitika uuendused

Vajadusel on meil õigus teha käesolevale privaatsuspoliitika dokumendile muudatusi. Privaatsuspoliitika uuenemise järel muudame me selle allosas paiknevat dokumendi värskendamise kuupäeva. Kui külastate ja kasutate meie veebilehte ka pärast privaatsuspoliitika uuendamist, käsitleme me seda kui Teie vaikivat nõusolekut muudatustega.

Viimati muudetud 20/02/2024