TRANSPERSONAALNE PSÜHHOLOOGIA

Psühholoogia koolkonnad jagunevad laias laastus neljaks

  1. Kognitiiv-käitumuslik – toetub mõtlemisele, püüab mõjutada arusaamist maailmast. ülikoolides õpetatakse põhiliselt seda
  2. Psühho-analüütiline – Freud, C. Jung, Adler. analüüsib alateadvuslikke tundeid, nende seoseid ja mõju  
  3. Humanistlik-eksistentsiaalne – humanistlik – C. Rogers ja eksistentsiaalne – V. Frankl. Inimene kui Keha, vaimu ja hinge tervik, tähendus ja tähtsus, mitte seletamine, vaid mõistmine, eneseteostus jne.

Teised, kaasaegsed – siia kuulub palju uusi koolkondi, sh. transpersonaalne – A. Maslow, S. Grof jt., mis hõlmab peale isiku ka väljaspool teda ja ta ametlikku elulugu oleva. Kasutab ka teadvuse muutunud seisundis – sügav lõõgastus, inspiratsioon, trans, hüpnoteraapia. Siia kuuluvad paljud loovteraapiad: kehaline, kunsti-, tantsu-, muusikateraapia jne

Transpersonaalne ja Stan Grof

Ma olin mitu aastat tegelnud transpersonaalse psühholoogiaga, kuid ma ei osanud ühe lausega selgitada, mis see täpselt on. Veebruaris 2015 jõudis müstilisi teid pidi minuni kutse transpersonaalse psühholoogia koolkonna rajaja Stanislav Grofi nädalasele seminarile Iisraelis ja teadsin samal momendil, et sinna lähen. S. Grof käib Euroopas väga harva ja sellist võimalust, pealegi kõik päevad ainult tema ise, lihtsalt ei saanud kasutamata jätta.

Juba esimesel õhtul sain aru, et see oli õige valik. S. Grofi ise on juba nägemist-kuulmist väärt. Raamatuid võib lugeda, kuid temaga samas ruumis olemine, pealegi esimeses reas videot tehes, oli erakordne. Nüüd loen ka tema raamatuid hoopis teistmoodi.

Ta rääkis kaasaja psühholoogia ja psühhoteraapia seisust, oma kogemustest psühhodeelikumide uurimisel, holotroopse hingamise arendamisest ja kasutamisest, transpersonaalne psühholoogia arengust ja kasutamisest.

Viimase aluseks said Grofi uuringud, Otto Rank´i sünnitrauma ja Abraham Maslow (seesama, kelle vajaduste püramiidi enamus teab) tipp-elamuse teooria. Rahvusvaheline Transpersonaalne Assotsiatsioon asutati 1977.

Juttu oli psühhodeelikumidest, eelkõige LSD ja MDMA uuringutest ja mõjust. Ühene järeldus oli, et kindlate näidustuste, professionaalse terapeudi ja  teraapia korral võis neist kasu olla. Väga oluline on teada ja meeles pidada: ei ole tähtis, mida sessiooni ajal näed/kuuled/tunned, vaid kuidas seda enda jaoks tõlgendada ja oma ellu integreerida. Just nimelt see viimane on teraapia, mitte „nägemine“. Vastasel juhul on see nagu „kinos käimine“, mis võib sõltuvust tekitada ja isegi kahjulik olla.

Kui LSD uuringud keelustati, siis S. Grof uuris shamanismi ja teisi põlisrahvaste traditsioone, muutunud teadvuse seisundeid. Ta pani tähele, et nendes rituaalides muutub hingamine. Sellist hingamist ja selle mõju uurinud, hakkas ta seda teraapias kasutama. Ta võttis kasutusele holotroopne (holos = tervik, trophe=suunas liikuma) hingamine ja seisund. Selline holotroopne protsess võimaldab kiiremini ja turvalisemalt saavutada sama seisundit, mis psühhodeelikumiga, kuid on ohutum ja välistab sõltuvuse.

Rasedus ja sünnitamine, lapse seisukohast looteiga ja sünd, on väga olulised iga inimese emotsionaalsele-psühholoogilisele tervisele. Keemilised, füüsilised, emotsionaalsed faktorid mõjutavad loodet-last ja jätavad emotsionaalsele-psühholoogilisele, aga vahel ka füüsilisele tervisele jäljed. Holotroopse protsessiga, nn. sünnikanal (vajalik väljaõppinud juhendaja) on võimalik sinna tagasi minna, uuesti läbi elada, juhtunud mõista, oma suhtumist, uskumusi ja käitumist muuta. See on tõsine, vahel hirmutav protsess, kuid midagi hullemat, kui on juba olnud, juhtuda ei saa. Küll aga on suur võimalus, et selle tulemusel on võimalik oma probleeme lahendada ja vabaks saada. Väikeste laste jaoks on see protsess raske, kuid ema saab seda läbi teha ja siis lapsele sobival moel edasi anda.

Praegu on naistele mitmeid koolitusi alates rasedate koolist tantrani, kus naised saavad teadmisi ja kogemusi, kuidas rasedusse, sünnitusse, tulevasse lapsesse suhtuda, kuidas olla, kui oluline on isa olemasolu ja temast tulev turvatunne.

Transpersonaalne psühholoogia hõlmab peale teadliku elu ka väljaspoole inimese ametlikku elu lugu (sünnist surmani): sünnieelne aeg, sünd, vanemate ja esivanemate liin, kollektiivne teadvus, unenäod, isegi kosmiline/planeetide mõju jne.